Rád Čestnej légie

Vo štvrtok 19. júla som mala česť zúčastniť sa v rezidencii francúzskeho veľvyslanca v Bratislave mimoriadnej udalosti. Veľvyslanec J. M. Bruno v mene francúzskeho prezidenta odovzdal Jánovi Kubišovi, osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN v Afganistane a riaditeľovi Asistenčnej misie OSN v Afganistane najvyššie francúzske štátne vyznamenanie Komander Rádu Čestnej légie. Toto vyznamenanie, ktoré založil v roku 1802 Napoleon Bonaparte sa udeľuje za výnimočné vojenské alebo občianske zásluhy. Nedostávajú ho iba Francúzi, ale aj predstavitelia štátov, veľvyslanci, podnikatelia, či zahraniční umelci, ktorých zviditeľnila ich služba pre Francúzsko, alebo oblasť, v ktorej sú výnimoční. A práve za takúto výnimočnosť bol Ján Kubiš ocenený.

 Veľvyslanec Bruno vo svojom príhovore na úvod slávnostného ceremoniálu odovzdávania vyznamenania v tejto súvislosti uviedol, že „vyznamenanie je vyjadrením vďaky Francúzska za výnimočný príspevok Jána Kubiša k mieru a bezpečnosti a diplomatickej aktivity, ktoré prispeli k stabilizácii vzťahov medzi národmi a komunitami na celom svete. Je zároveň vyjadrením uznania za prínos slovenskej diplomacie v medzinárodnom meradle.“ Z vystúpenia veľvyslanca mi utkvelo v pamäti aj konštatovanie, že „Ján Kubiš je brilantným príkladom toho, čo môže svet očakávať od diplomata“.

Priznám sa, že som z francúzskej rezidencie odchádzala dojatá a pyšná nielen preto, že som mala česť s Jánom Kubišom v minulosti spolupôsobiť na ministerstve zahraničných vecí, ale hlavne preto lebo som si uvedomila, že som bola svedkom skutočne historickej udalosti. Ján Kubiš, podľa slov francúzskeho veľvyslanca, „je prvým Slovákom, ktorý získal najvyšší stupeň Rádu Čestnej légie“.

Očakávala som, že táto výnimočná udalosť silnejšie zarezonuje v slovenských médiách, ktoré sa slávnostného ceremoniálu zúčastnili v hojnom počte. Takéto okamihy, i keď pre Slovensko nie časté,  sú tou povestnou čerešničkou na torte a prostredníctvom nich nás vníma i okolitý svet . My sami a vo vlastnom záujme im musíme vedieť pridať náležitý punc.

Comments are closed.