Môj životopis

 Ing. Oľga Algayerová, MBA, MA

Osobný profil

24-ročná skúsenosť v zahraničnom obchode, 4 roky v diplomacii, 1 rok – medzinárodná rozvojová spolupráca

Priebeh zamestnaní

august 2010 – dnes
Slovak Millennium Development Goals
predseda
august 2006 – júl 2010
Ministerstvo zahraničných vecí SR
štátna tajomníčka
2004 – 2006 Zentiva International, a.s. Hlohovec
manažér exportnej zóny, zmluvných výrob
a predaja licencií
1995 – 2003 Slovakofarma, a.s. Hlohovec
vedúca útvaru exportu liekov a farmaceutických
substancií, finančná a daňová poradkyňa GR
1993 – 1995  Transtrade, s.r.o. Bratislava
konateľka, riaditeľka
1991 – 1993  Compensacion y Comercio S.A. Barcelona
vedúca zastúpenia spoločnosti pre SR
1982 – 1991 PZO Drevounia Bratislava
zástupca vedúceho odborného referátu

Vzdelanie

2007 – 2010
University of Malta
Master in Contemporary Diplomacy
2002 – 2006
The Open University
Business School
Veľká Británia
Master of Business Administration
1978 – 1982
Vysoká škola ekonomická
obchodná fakulta
zahraničný obchod
Bratislava
inžinier ekonómie

Jazykové znalosti

Aktívne: anglicky, nemecky, rusky, španielsky
Základy: francúzsky

Záujmy

- šport (bývalá juniorská reprezentantka ČSSR
vo volejbale), tenis, squash, lyžovanie
- hudba – hra na gitaru